Pris hörapparat är tyvärr svårt att säga på rakt arm. Har du fysiska behov av hörapparater så kan du hyra dessa gratis från ditt landsting. Eller om du väljer att köpa andra hörapparater som inte finns i landstinget utbud så subventionerar landstinget dig men olika mycket bidrag beroende på vilket landsting du tillhör. Storleken på bidraget varierar […]